Operacja przegrody nosowej a chrapanie – odpowiedź lekarzy

Operacja przegrody nosowej może pomóc w chrapaniu. Działa ona poprzez stymulację nerwu, który kontroluje mięśnie górnych dróg oddechowych. Inne rodzaje operacji to MMA (malocclusion of the nasal septum), UPPP (unilateral septoplasty) i septoplastyka kombinowana.

Stymulacja nerwu, który kontroluje mięśnie górnych dróg oddechowych, może pomóc w zmniejszeniu chrapania

Jedną z nowych opcji leczenia obturacyjnego bezdechu sennego jest stymulacja nerwowa mięśni górnych dróg oddechowych. Zabieg ten, znany jako stymulacja nerwu nadgrzebieniowego, został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków i może pomóc ludziom zmniejszyć głośność chrapania. Jest to procedura ambulatoryjna, w której urządzenie medyczne jest wprowadzane do klatki piersiowej. Urządzenie to zawiera urządzenie monitorujące i elektrodę stymulującą, które są umieszczane pod brodą.

Niektóre osoby mają powiększone migdałki i odchyloną przegrodę, co również może być przyczyną chrapania. W niektórych przypadkach chirurdzy mogą naprawić te problemy poprzez chirurgiczne wszczepienie małych prętów poliestrowych w podniebienie miękkie górne. Implanty usztywniają tkankę wokół nich, zmniejszając chrapanie. Inny zabieg chirurgiczny, zwany UPPP, polega na usunięciu tkanek miękkich z górnej i tylnej części gardła.

Chociaż chrapanie jest na ogół nieszkodliwe, stanowi ono sygnał ostrzegawczy przed zaburzeniami snu. Jest oznaką obturacyjnego bezdechu sennego, który powoduje powtarzające się przerwy w oddychaniu podczas snu. U pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym nadmierna relaksacja mięśni górnych dróg oddechowych powoduje ich zwężenie.

Inną metodą leczenia chrapania jest wszczepienie pod skórę klatki piersiowej urządzenia do stymulacji nerwowo-mięśniowej. Elektrody w urządzeniu tunelują do nerwu podskórnego w szyi i mięśni międzyżebrowych klatki piersiowej. Pacjenci mogą włączać lub wyłączać urządzenie w nocy za pomocą pilota. Metoda ta pomaga pacjentom z chrapaniem pierwotnym lepiej oddychać w nocy.

Badanie przeprowadzone w warunkach klinicznych wykazało, że 20-minutowa stymulacja nerwu kontrolującego mięśnie w górnych drogach oddechowych może zmniejszyć głośność i dźwięk chrapania. Ponadto u pacjentów z łagodnym OSA obserwowano większe zmniejszenie wskaźnika AHI i ODI w porównaniu z pacjentami nieleczonymi.

Niektórzy ludzie są genetycznie predysponowani do wąskiego gardła lub powiększonego języka. Osoby, u których w rodzinie występowało to zaburzenie, są w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju choroby. Ponadto alkohol i tytoń rozluźniają mięśnie górnych dróg oddechowych, co powoduje ich zwężenie podczas snu.

MMA

Chociaż odchylona przegroda nie jest poważnym schorzeniem, może być ona pierwotną przyczyną bezdechu sennego. Stan, który powoduje powtarzające się przerwy w oddychaniu, jest nie tylko źródłem chrapania, ale może również prowadzić do zmęczenia, problemów z sercem i zmniejszenia długości życia. Z tych powodów dokładna diagnoza jest niezbędna.

Operacja przegrody nosowej może poprawić przepływ powietrza i zmniejszyć głośne chrapanie. Chociaż procedura nie jest trwałym rozwiązaniem, jest to dobra opcja dla osób, które cierpią z powodu głośnego chrapania. Jest to również doskonała metoda leczenia bezdechu sennego i może być przeprowadzona w rejonie Bucks County.

Pacjenci, którzy poddają się operacji przegrody nosowej, zazwyczaj otrzymują już CPAP lub inne urządzenie utrudniające oddychanie. Nerw podskórny kontroluje mięśnie górnych dróg oddechowych i jest aktywowany podczas snu. Oprócz operacji, pacjenci z chrapaniem mogą również odnieść korzyści z modyfikacji stylu życia.

MMA po operacji przegrody nosowej może poprawić oddychanie przez nos i jego drożność oraz może zmniejszyć potrzebę stosowania terapii CPAP. Może również zmniejszać senność dzienną i redukować nasilenie chrapania. Nie wykazano jednak statystycznie istotnego zmniejszenia wskaźnika AHI u pacjentów po zabiegu.

Chociaż rozszerzadła nosowe mogą poprawić przepływ powietrza, nie ma kontrolowanych badań, które wykazałyby skuteczność zabiegu w leczeniu chrapania. Dlatego MMA po operacji przegrody nosowej nie jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego pacjenta.

Combined advancement of the maxilla and mandible (CAM) jest najnowszą procedurą chirurgiczną w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego. Ten zabieg chirurgiczny polega na wyprostowaniu kości i chrząstek przegrody nosowej i podzieleniu przestrzeni między dwoma nozdrzami. Dodatkowo, zmienia położenie przegrody nosowej na środek nosa. Ten zabieg chirurgiczny obarczony jest znacznym ryzykiem, w tym niekorzystnymi wynikami estetycznymi.

Po MMA, pacjenci mogą odczuwać ból związany z nerwami podczas procesu gojenia. Ból ten jest przejściowy i może być kontrolowany za pomocą leków. Podczas początkowego procesu gojenia zgryz pacjenta pozostanie taki, jaki był przed zabiegiem. Powszechne są jednak niewielkie przesunięcia do jednego milimetra, które z czasem powrócą do naturalnej pozycji. Jeśli nie jest to możliwe, mogą być wymagane drobne prace stomatologiczne w celu przywrócenia normalnego zgryzu. W rzadkich przypadkach jednak, znaczna nieprawidłowość zgryzu może wymagać korekty chirurgicznej.

Combined septoplasty

Operacja septoplastyki może zmniejszyć chrapanie i powodowany przez nie hałas. Zabieg jest zwykle wykonywany w placówce ambulatoryjnej, więc pacjent może wrócić do domu tego samego dnia. Chirurg zastosuje znieczulenie miejscowe lub ogólne, co spowoduje odrętwienie okolicy. Następnie chirurg oddzieli błony pokrywające przegrodę, a w razie potrzeby usunie kość i chrząstkę. Chirurg następnie zastąpi błony szwami. Może również opakować nos gazą i umieścić bandaże po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.

Odchylenie przegrody nosowej jest spowodowane nieprawidłowym przesunięciem przegrody nosowej. Może to zatkać przewody nosowe i spowodować trudności w oddychaniu. Może również prowadzić do częstych krwawień z nosa. Do naprawy odchylonej przegrody nosowej można zastosować chirurgiczną septoplastykę.

Operacja może być również wykonana w odpowiedzi na uraz nosa lub naprawę rozszczepu podniebienia. Wiele planów ubezpieczeń zdrowotnych pokrywa koszty septoplastyki, jeśli jest ona uważana za konieczność medyczną. Ponadto, niektórzy ubezpieczyciele pokrywają również dodatkowe zabiegi kosmetyczne, takie jak rhinoplastyka. W takich przypadkach pokrycie ubezpieczenia zależy od tego, czy operacja spowoduje poprawę funkcjonalną.

Chociaż większość pacjentów dobrze reaguje na operację nosa w przypadku chrapania, operacja ta nie rozwiązuje całkowicie problemu. W rzeczywistości, pomimo swojej skuteczności w poprawie jakości życia, nie będzie miała wpływu na nasilenie chrapania. Pacjenci z łagodnym SDB mogą odnieść korzyści z tego zabiegu, ale nie jest on zalecany dla osób z ciężkim OSA.

Operacja septoplastyki kombinowanej nie wymaga stosowania antybiotyków. Procedura jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Ryzyko zakażenia jest minimalne. Tak długo, jak chirurg usuwa opakowanie do nosa przed operacją, szansa na zakażenie jest niewielka lub żadna.

Pacjenci z silnym chrapaniem mogą również odnieść korzyści z rhinoplastyki. Zabieg ten poprawia drożność nosa i usprawnia oddychanie przez nos. Pomaga również pacjentom z bezdechem sennym.

UPPP

Operacja przegrody nosowej, znana również jako uvulopalatopharyngoplastyka (UPPP), to zabieg chirurgiczny, który usuwa nadmiar tkanki miękkiej z jamy ustnej i gardła, w tym część języczka. Procedura ta poprawiła sposób, w jaki ludzie oddychają, ale nie ma gwarancji, że zapobiegnie chrapaniu. Lekarze muszą dokładnie ocenić przypadek pacjenta przed zaleceniem operacji.

Chociaż operacja przegrody nosowej UPPP ma wiele korzyści, nie jest ona odpowiednia dla każdego. Niektóre osoby mogą nie być kandydatami do tej procedury, a ubezpieczenie może jej nie pokrywać. Ponadto, może być połączony z innymi operacjami, aby pomóc rozwiązać problem.

W zabiegu wykorzystuje się energię o częstotliwości radiowej do obkurczenia nadmiaru tkanki w górnych drogach oddechowych. Tkanka ta obejmuje języczek, podniebienie, podstawę języka i małżowiny nosowe. Procedura ta została uznana za łagodnie skuteczną dla niektórych osób z chrapaniem, ale nie zawsze jest odpowiednia dla wszystkich.

UPPP nie jest skuteczny dla wszystkich, ale pomaga około połowie osób, które mają to schorzenie. Po poddaniu się zabiegowi, efekty utrzymują się przez trzy do czterech tygodni, a większość osób zauważa poprawę w ciągu 2 miesięcy. Chociaż UPPP nie jest lekarstwem na chrapanie, jest skuteczną metodą leczenia bezdechu sennego.

Chrapanie może być również objawem bezdechu sennego, a leczenie zależy od przyczyny problemu. Obturacyjny bezdech senny powoduje zapadanie się gardła, zmniejszając poziom tlenu we krwi. Powoduje to szereg skutków ubocznych, w tym problemy z pamięcią i niepokój rano.

Podobne tematy