Czy leczenie chrapania jest uzależnione od wieku?

Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od podstawowej przyczyny Twojego chrapania. Młodzi dorośli są szczególnie podatni na tę dolegliwość. Skuteczność uvulopalatopharyngoplastyki, zabiegu chirurgicznego mającego na celu wyeliminowanie chrapania, różni się w zależności od wieku i konkretnej przyczyny chrapania.

Obturacyjny bezdech senny przyczyną chrapania

Chrapanie jest częstą dolegliwością, ale może być objawem poważniejszych zaburzeń snu. Obturacyjny bezdech senny (OSA) to zaburzenie snu, które wpływa na oddychanie, powodując wielokrotne zatrzymywanie i rozpoczynanie oddechu podczas snu. Może to zaburzać cykl snu i prowadzić do obniżenia jego jakości. Jeśli zauważyłeś, że Twoje chrapanie zwiększa swoją intensywność i częstotliwość, czas odwiedzić lekarza i poddać się diagnozie.

OSA to zaburzenie snu, które dotyka około trzech procent populacji. Dochodzi do niego, gdy górne drogi oddechowe stają się wąskie lub zapadnięte, co prowadzi do epizodów płytkiego lub braku oddechu. Epizody te mogą trwać od 10 sekund do minuty. Powodują one również, że serce pracuje znacznie ciężej, co prowadzi do wysokiego ciśnienia krwi i innych problemów medycznych.

OSA jest związane z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami serca, udarem i cukrzycą. Otwierając drogi oddechowe w nocy, możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu z tych schorzeń. Możesz również rozważyć noszenie aparatu doustnego, który pomoże Ci zminimalizować chrapanie, dzięki czemu będziesz spać lepiej i rzadziej w nocy.

Chociaż większość przypadków OSA występuje u starszych mężczyzn, może się pojawić w każdym wieku. Dzieci mogą mieć OSA z powodu powiększonych migdałków i migdałków. Jednak gdy dana osoba jest w średnim wieku lub starsza, prawdopodobieństwo rozwoju tego schorzenia jest znacznie większe. Ważne jest, aby uzyskać odpowiednią diagnozę i leczenie, aby zapobiec późniejszym komplikacjom.

Oprócz chrapania, osoby z OSA mogą również doświadczać krztuszenia się lub oddawania gazów podczas snu. Są to główne znaki ostrzegawcze, że dana osoba może mieć OSA. Osoby z OSA mogą odczuwać brak energii i koncentracji w ciągu dnia. W niektórych przypadkach, to zmęczenie może prowadzić do zrzędliwości w ciągu dnia.

Chirurgia w leczeniu chrapania

Chirurgia w leczeniu chrapania może być skuteczna dla niektórych pacjentów, ale nie zawsze jest to dobra opcja. Wiek i waga mogą wpływać na powodzenie niektórych procedur, takich jak uvulopalatopharyngoplastyka. W tej procedurze, nadmiar tkanki jest usuwany z podniebienia miękkiego. Pozostała tkanka usztywnia się w miarę gojenia, co zmniejsza drgania podniebienia miękkiego. Pacjenci mogą być również poddani zabiegowi tonsillektomii, który może poszerzyć drogi oddechowe i pomóc w złagodzeniu chrapania.

Jeśli podejrzewasz, że masz chrapanie, lekarz pierwszego kontaktu może zlecić badanie fizyczne. Zbada on jamę ustną i nos, a nawet może skierować Cię na dalsze badania. Jeśli chrapanie nie ustępuje, konieczna może być wizyta u specjalisty. Przed rozważeniem zabiegu chirurgicznego należy ustalić przyczynę chrapania.

Chirurgia w leczeniu chrapania jest trwałym rozwiązaniem dla niektórych pacjentów. Wyniki mogą być długoterminowe, choć istnieje ryzyko. Zabieg może pozostawić trwałe uczucie w gardle i zmienić głos. Ponadto, procedura ma również ryzyko zatkania nosa i infekcji.

Chirurgia w leczeniu chrapania zależy od wieku i rodzaju chrapania, którego doświadcza pacjent. Implant podniebienny, czyli zabieg filarowy, polega na chirurgicznym wszczepieniu małych prętów poliestrowych w podniebienie miękkie. Pręty te mają około 18 milimetrów długości i 1,5 milimetra szerokości. Tkanka otaczająca implant staje się sztywniejsza, zmniejszając wibracje związane z chrapaniem.

Oprócz powodowania zaburzeń snu, chrapanie może być objawem obturacyjnego bezdechu sennego, który może prowadzić do poważnych, długoterminowych komplikacji zdrowotnych. Zaburza on rytm snu i może prowadzić do zwiększenia ryzyka udaru, chorób serca i cukrzycy.

Rozpowszechnienie chrapania u młodych dorosłych

Rozpowszechnienie chrapania u młodych dorosłych jest znacznie większe niż wiele osób sądzi. Stan ten zakłóca życie młodych dorosłych i może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy i wyniki w nauce. Badania wykazały, że chrapanie podczas snu może również prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca. Ważne jest, aby wcześnie podjąć leczenie, aby zapobiec dalszym problemom zdrowotnym. Stosowanie aparatu ustnego lub urządzenia utrzymującego język może być najskuteczniejszym sposobem leczenia chrapania.

Używając kwestionariusza, badacze pytali badanych o czynniki, które mogą powodować chrapanie, takie jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu i stosowanie leków nasennych. Pytali również o uczucie duszności w nosie i alergie. Zebrano również pomiary wzrostu badanych, obwodu szyi i obwodu brzucha.

Celem badania było określenie związku między samoopisywanym chrapaniem a nadciśnieniem tętniczym. Próba obejmowała 23 342 osoby w wieku 30-79 lat w punkcie wyjściowym. Badanie obejmowało również badania fizyczne i wywiady przeprowadzone przez przeszkolonych badaczy. W badaniu zbadano również specyficzne dla płci i wieku związki między chrapaniem a nadciśnieniem tętniczym.

Problem zaburzeń oddychania podczas snu jest szczególnie szkodliwy dla młodych ludzi. Może powodować problemy behawioralne, a także wpływać na wyniki w nauce. Ponadto dzieci, które chrapią w ciągu dnia, mają tendencję do słabej koncentracji i kontroli zachowania. Są również bardziej narażone na roztargnienie i impulsywność, co może skutkować problemami w domu i szkole.

Otyłość jest czynnikiem ryzyka chrapania. Otyłość zmniejsza rozmiar górnych dróg oddechowych, zmniejszając siłę rozszerzającą netto mięśni i zmniejszając objętość powietrza w płucach. Dodatkowo chrapanie może być spowodowane zniekształconą anatomią nosa.

Skuteczność uvulopalatopharyngoplasty

W jednym z badań doniesiono, że uvulopalatopharyngectomy (UPP) jest skuteczna w leczeniu chrapania u starszych dorosłych, ale skuteczność operacji zmniejsza się wraz z wiekiem. Autorzy oceniali dane wyjściowe pacjentów z zaburzeniami chrapania, które obejmowały wiek, BMI, AHI, poziom ciśnienia akustycznego oraz pola przekroju poprzecznego tomografii komputerowej oro i podgłośni.

W innym badaniu analizowano skuteczność jednoetapowej uvulopalatoplastyki wspomaganej laserem u pacjentów z łagodnym obturacyjnym bezdechem sennym i chrapaniem. Chociaż LAUP jest często oferowana jako rozwiązanie problemu chrapania, stanowi również potencjalną alternatywę w leczeniu łagodnego obturacyjnego bezdechu sennego. Jednak nadal nie ma randomizowanych badań kontrolowanych placebo porównujących LAUP z innymi metodami leczenia. Może to wynikać z dużego rozpowszechnienia chrapania nawykowego i powszechnego przekonania, że zabiegi chirurgiczne są bardziej zdecydowane niż placebo.

Chociaż badania oceniające wpływ TRD i UPAP na wskaźniki snu były ograniczone, wyniki prób były spójne. W porównaniu z terapią aparatami ustnymi TRD zmniejszyły AHI o 53 procent, zwiększyły saturację tlenu o 4 procent i zmniejszyły wskaźnik desaturacji tlenu o 56 procent. Ponadto znacząco obniżyły punktację w skali senności Epworth o 2,8 punktu.

UPPP jest stosunkowo nową procedurą. Po raz pierwszy opisano ją w 1981 roku, a następnie poddano kilku modyfikacjom w celu zminimalizowania powikłań i poprawy wyników leczenia dróg oddechowych. Jest to nacięcie obejmujące górne drogi oddechowe, a ból pooperacyjny i okres rekonwalescencji są znaczne. Procedura ta zwiększa również ryzyko infekcji, krwawienia i zwężenia nosogardła.

LAUP był zabiegiem jednoetapowym wykonywanym w znieczuleniu miejscowym przez doświadczonego lekarza laryngologa. Pacjenci byli ustawiani w pozycji siedzącej i otrzymywali ochronne okulary na oczy. Następnie rozpylano 10% roztwór lidokainy na podniebienie i podstawę języka. Mepiwakaina została następnie wlana po każdej stronie podstawy języczka. Chirurg użył następnie lasera CO2 i części ręcznych do operacji gardła. Do zabiegu zamontowano również “backstop”.

Czy leczenie chrapania zależy od wieku

Chrapanie jest powszechnym zaburzeniem, które dotyka miliony ludzi. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą doświadczać tylko sporadycznego chrapania, inni mogą doświadczać bardziej poważnego stanu znanego jako obturacyjny bezdech senny. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu chrapania, ważne jest, aby dowiedzieć się, co to jest i jak można to wyciszyć.

Chrapanie jest spowodowane niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną przez tkanki miękkie. Odchylona przegroda, duży język i powiększone migdałki mogą blokować drogi oddechowe i powodować chrapanie. Niektóre leki i alkohol mogą również rozluźnić mięśnie i przyczynić się do chrapania. Chrapanie jest częstsze u mężczyzn niż u kobiet, a także występuje częściej w średnim wieku.

Leczenie zależy od przyczyny chrapania i nasilenia dolegliwości. Rzadkie chrapanie, które nie zakłóca snu, może nie wymagać leczenia. Zabiegi niechirurgiczne obejmują zmianę stylu życia i ćwiczenia jamy ustnej. Dostępne są również niektóre zabiegi chirurgiczne. W poważniejszych przypadkach lekarz może przepisać urządzenie CPAP lub dwupoziomowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (BPAP).

Brak snu może być przyczyną wielu problemów, w tym wypadków oraz zaburzeń uwagi i czujności. Może również prowadzić do przyrostu wagi i starzenia się skóry. Jeśli podejrzewasz, że jesteś chrapaczem, skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może przepisać leki, które pomogą Ci lepiej spać i zmniejszyć częstotliwość chrapania.

Chirurgia może być również opcją, aby zająć się źródłem chrapania. Niektórzy lekarze stosują zabieg znany jako uvulopalatopharyngoplasty (UPPP), który poszerza drogi oddechowe poprzez operację. Jednak ta procedura nie jest zalecana dla osób z bezdechem sennym. Zabieg ten jest również ryzykowny i może wiązać się z wyższym wskaźnikiem powikłań.

Podobne tematy